Zateplovací fasády

Nejefektivnějším způsobem snížení nákladů na vytápění bytových a rodinných domů je omezení spotřeby tepla. Toho lze docílit mimo jiné zateplením obvodových plášťů budov. Toto řešení je ekologické a uživatelům domů a bytů kromě úspor za energii přináší zlepšení celkového vzhledu domu, lepší tepelnou pohodu v interiéru a celkově zdravější bydlení. Vedle úspory energií přináší zateplení z vnější strany obvodového pláště i další výhody a to zejména:

  • nedochází ke zmenšení obytného prostoru
  • vynechání vnější omítky-možno aplikovat přímo na obvodový plášť
  • zvýšení akumulace tepla ve zdivu - zkrácení topného cyklu
  • zvýšená tepelná pohoda i v letním období
  • úplné vyloučení vzniku trhlin vnějšího pláště
  • snížení potřeby paliv - snížení znečištění ovzduší
  • úplné vyloučení tepelných mostů v místech nosníků, stropů apod.
  • odstranění příčiny vzniku plísní na vnitřních stěnách
  • možnost nového architektonického řešení fasády
Provádíme zateplení fasád jak polystyrenem, tak minerální vlnou.

+420 604 665 689

dufek.zdenek@seznam.cz

Kde nás najdete?